Home

Ledenvergadering 2022

Ledenvergadering
Vrijdag 25 November a.s.
Organiseerd ijsclub "De Eendracht"
Haar jaarlijkse leden vergadering.
Alle leden zijn hierbij van harte welkom.
Laat ook horen wat U graag wilt of graag anders ziet.
Aanvang 20:00
In het clubgebouw te Munnekeburen
Komt allen.
De koffie staat klaar.
Het Bestuur